Hodná teta

Zvyšte důvěryhodnost Vašeho profilu! Požádejte o jeho ověření. Co tím získám?

1) Zvýším svoji důvěryhodnost

Uživatelé budou mít větší jistotu, že jsem to skutečně já a uvedené údaje odpovídají skutečnosti.

2) Zlepším své pořadí ve vyhledávání

Vyplněnost mého profilu vzroste o dalších 20%. Zlepší se tím mé pořadí při vyhledávání. Mám tedy několikanásobně vyšši pravděpodobnost, že budete osloven.

3) Získám odznak "OVĚŘENO HodnáTeta.cz"

Můj profil bude označen odznakem po dobu jednoho roku, který prokazuje mé ověření. Nabídky s ověřenými profily jsou nejčastějším parametrem při vyhledávání.


Co je předmětem ověření?

IDENTITA

  • Jméno a příjmení
  • Datum narození
  • Pohlaví
  • Státní příslušnost
Občanský průkaz

Bezúhonnost

  • Žádný záznam v Rejstříku trestů
Žádný záznam v Rejstříku trestů

Jaký je postup?

Zaplatit poplatek

  • Prostřednictvím platební brány zaplatíte poplatek za ověření.
  • Po provedení platby Vám budou zaslány přesné instrukce k zaslání požadovaných dokladů k ověření.

Zaslat kopie dokladů

  • V souladu s instrukcemi zašlete kopie Vašeho dokladu totožnosti a výpisu z Rejstříku trestů.
  • Odeslání je možné provést elektronicky (emailem)

Ověření profilu

  • Do 2 pracovních dnů od obdržení požadovaných dokladů budou Vámi zadané profilové údaje ověřeny provozovatelem portálu a Váš profil označen odznakem Ověřeno HodnaTeta.cz.